Henkilökunta

Yritystoiminnan menestymisen 
perusta on ammattitaito ja osaa-
minen sekä pitkäjänteisyys yrit-
täjänä. Luotettavuus, sitoutunut
ja ammattinsa osaava henkilökunta
sekä uskolliset asiakkaat ovat
toimintamme perusta. Työssäni 
pidän tärkeänä, että valmistamme 
tuotteemme omassa linssihiomos-
samme. 
Toimitusjohtaja, optikko 
Hannu Mennander

Mottoni asiakaspalvelussa on
”asetu asiakkaan asemaan”. 
Haluan myyntityössäni tukea

hänen omaa tyyliään ja persoo-naansa. Olen vuosikymmenten

ajan saanut paljon iloa tyyty-

väisistä asiakkaistamme.
Yrityksemme juhlavuonna on
aika kiittää - nähdään meillä!
Liiketoimintavastaava,
kehysasiantuntija 
Merja Mennander

Ammattini tärkein tehtävä
on tutkimustyössä löytää toimiva
näönmääritys ja linssiratkaisu
elämän eri tilanteisiin.
Saan iloa asiakkaitteni toteamuk-
sista; ”Maailmani kirkastui, en 
katso vain peiliin, vaan sitä miten
hyvin näillä nyt näen”.
Optometristi, työnäköasiantuntija
Linda Falk

Harrastatko liikuntaa ulkona tai 
sisällä, veneiletkö, pyöräiletkö, 
luetko paljon tai teetkö käsi-

töitä? 
Haluan ammattitaidollani hel-

pottaa asiakkaani omaa valintaa. 
Viihdyt laseissasi ja tuot näke-

misen iloa muillekin.
Toimistopäällikkö,
kehysasian-

tuntija Tanja Skytte

JUVA                       RANTASALMI                 SAVONLINNA

ti-to klo 10.00-16.00

pe klo 10.00-15.00

Kunnantalo, Juvantie 13, Juva

puh. 0440 651 394, 0440 651 395

ti klo 10.30-16.30

(muulloin sop. mukaan)

Linja-autoasema, Kylätie 26, Rantasalmi puh. 0440 651 395

ma-pe klo 11.00-16.30
 

Kauppatori 1, Savonlinna 

puh. 0440 651 395

Tietokonenäöntarkastus   |   Ajokorttitodistukset   |   Paineenmittaus   |   Piilolinssisovitukset    |   Silmälasit, työnäkölasit   |   Linssihiomo

Tervetuloa palveltavaksi!