Henkilökunta

hannu.jpg

Yritystoiminnan menestymisen 
perusta on ammattitaito ja osaa-
minen sekä pitkäjänteisyys yrit-
täjänä. Luotettavuus, sitoutunut
ja ammattinsa osaava henkilökunta
sekä uskolliset asiakkaat ovat
toimintamme perusta. Työssäni 
pidän tärkeänä, että valmistamme 
tuotteemme omassa linssihiomos-
samme. 
Toimitusjohtaja, optikko 
Hannu Mennander

merja.jpg

Mottoni asiakaspalvelussa on
”asetu asiakkaan asemaan”. 
Haluan myyntityössäni tukea

hänen omaa tyyliään ja persoo-naansa. Olen vuosikymmenten

ajan saanut paljon iloa tyyty-

väisistä asiakkaistamme.
Yrityksemme juhlavuonna on
aika kiittää - nähdään meillä!
Liiketoimintavastaava,
kehysasiantuntija 
Merja Mennander

Ammattini tärkein tehtävä
on tutkimustyössä löytää toimiva
näönmääritys ja linssiratkaisu
elämän eri tilanteisiin.
Saan iloa asiakkaitteni toteamuk-
sista; ”Maailmani kirkastui, en 
katso vain peiliin, vaan sitä miten
hyvin näillä nyt näen”.
Optometristi, työnäköasiantuntija
Linda Falk

linda.jpg
tanja.jpg

Harrastatko liikuntaa ulkona tai 
sisällä, veneiletkö, pyöräiletkö, 
luetko paljon tai teetkö käsi-

töitä? 
Haluan ammattitaidollani hel-

pottaa asiakkaani omaa valintaa. 
Viihdyt laseissasi ja tuot näke-

misen iloa muillekin.
Toimistopäällikkö,
kehysasian-

tuntija Tanja Skytte