Rekisterinpitäjä: Tanja Skytte, Juvan Optiikka Oy, Juvantie 13 51900 Juva, puh. 0440 651 394, tanja@juvanoptiikka.fi

Rekisterin nimi: Asiakastietorekisteri Juvan Optiikka Oy

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus ja peruste: Rekisterin käyttötarkoitus on yrityksen asiakasrekisterin ylläpitäminen, asiakkaiden tilausten hallinnointi, arkistointi ja käsittely sekä asiakassuhteen hoitaminen. Tietoja voidaan käyttää yrityksen toiminnan kehittämiseen, tilastollisiin tarkoituksiin ja henkilökohtaisemman kohdennetun sisällön tuottamiseen verkkopalveluissamme. Henkilötietoja käsitellään henkilötietolain sallimissa ja edellyttämissä rajoissa. Rekisterin tietoja voidaan käyttää yrityksen omissa rekistereissä esimerkiksi mainonnan kohdistamiseen luovuttamatta henkilötietoja ulkopuolisille tahoille. Yritys saattaa käyttää asiakas- ja palvelusuhteen ylläpitämiseen yhteistyökumppaneita, jolloin osia rekisteritiedoista saatetaan siirtää yhteistyökumppanin palvelimille teknisten vaatimusten vuoksi. Tietoja käsitellään ainoastaan yrityksen asiakassuhteen ylläpitämiseen teknisten rajapintojen kautta.Yrityksellä on oikeus julkaista asiakasrekisterin sisältämiä tietoja sähköisenä tai kirjallisena luettelona, ellei asiakas sitä erityisesti kiellä. Luettelolla tarkoitetaan tässä tapauksessa esim. postitustarroja suoramainoksiin tai vastaavia. Asiakkaalla on oikeus kieltää tietojen julkaiseminen ilmoittamalla siitä yrityksen asiakaspalveluun, sähköpostitse (info@juvanoptiikka.fi) tai rekisterin yhteyshenkilölle.

Rekisterin tietosisältö: Henkilörekisteri sisältää seuraavia tietoja: Henkilön etu- ja sukunimi, Edustamansa yhteisö/yritys, Sähköpostiosoite, Postiosoite, Puhelinnumero, Tiedot aikaisemmista tilauksista

Säännönmukaiset tietolähteet: Tietoja saadaan asiakkaan tekemistä rekisteröitymisistä sekä asiakassuhteen aikana asiakkaan tekemistä ilmoituksista. Nimi- ja yhteystietojen päivityksiä saadaan myös päivityspalveluja tarjoavilta viranomaisilta ja yrityksiltä. Tietoja voidaan saada myös alihankkijoilta, jotka liittyvät palvelun käyttämiseen tai tuottamiseen. Asiakkaiden muista toimista digitaalisessa ympäristössä voidaan saada tietoja, tietojärjestelmistä tai muista digitaalisista lähteistä, joihin kirjaudutaan sähköisen kutsun kautta (linkki), evästeiden kautta tai käyttämällä asiakkaille annettuja tunnuksia.

Henkilötietojen käsittely ja luovutus: Asiakasrekisterin tiedot ovat ainoastaan yrityksen käytössä, paitsi käyttäessä ulkoista palveluntarjoajaa joko lisäarvopalvelun tuottamiseen tai luottopäätöksen tueksi. Tietoja ei luovuteta yrityksen ulkopuolelle tai sen yhteistyökumppaneiden käyttöön, paitsi luottohakemukseen, perintään tai laskutukseen liittyvissä asioissa sekä lainsäädännön velvoittaessa. Henkilötietoja ei siirretä Euroopan Unionin ulkopuolelle, ellei se ole yrityksen tai sen yhteistyökumppanin teknisen toteutuksen varmistamiseksi tarpeellista. Rekisteröityneen henkilötiedot hävitetään käyttäjän pyynnöstä ellei lainsäädäntö, avoimet laskut tai perintätoimet estä tietojen poistamista.

Tietojen suojaus, tekniset ja organisatoriset toimenpiteet: A) Manuaaliset aineistot: Asiakastapahtumissa kerättävät yhteystiedot ja muut manuaalisesti käsiteltävät asiakastietoja sisältävät asiakirjat säilytetään alkukäsittelyn jälkeen lukituissa ja paloturvallisissa säilytystiloissa. Ainoastaan määrätyillä työntekijöillä on oikeus käsitellä manuaalisesti tallennettuja asiakastietoja. B) Sähköiset aineistot: Ainoastaan määrätyillä yrityksen ja sen lukuun toimivien yritysten työntekijöillä on oikeus käyttää asiakasomistaja- ja asiakasrekisteriä ja ylläpitää sen tietoja. Kullakin määritellyllä käyttäjällä on oma henkilökohtainen käyttäjätunnus ja salasana. Järjestelmä on suojattu palomuurilla, joka suojaa ulkopuolelta tulevia yhteydenottoja järjestelmään.

Rekisteröidyn oikeuksien toteuttaminen: Informointi tietojen käsittelystä, Oikeus tarkistaa itseään koskevat tiedot, Virheellisten tietojen oikaisu, Oikeus vaatia tietojen poistamista, Oikeus käsittelyn rajoittamiseen ja vastustamiseen, Oikeus saada tietonsa siirretyksi, Oikeus saada itseään koskevat tiedot, Tiedonanto tietoturvaloukkauksesta.

Käyttämämme anonyymi verkkoanalytiikka: Anonyymin, verkkovierailua koskevan tiedon keräämiseen voimme käyttää seuraavia työkaluja ja palveluita: Google Analytics: https://analytics.google.com/analytics/web/Google Remarketing: https://support.google.com/adwords/answer/2453998?hl=enFacebook Pixel: https://www.facebook.com/business/a/facebook-pixel

Evästeet: Käytämme monen muun tavoin sivustollaan evästeitä. Eväste on pieni, käyttäjän tietokoneelle lähetettävä ja siellä säilytettävä tekstitiedosto, jota käytetään kävijäliikenteen seuraamiseen, palvelun laadun parantamiseen sekä mainonnan kohdentamiseen. Käytämme evästeitä ainoastaan tilastollisesti, ja evästeet eivät kerää henkilökohtaisia tunnistetietoja. Evästeet ja muut vastaavat tekniikat eivät vahingoita vierailijan päätelaitetta tai tiedostoja. Evästeiden käyttö on turvallista ja ne eivät voi kuljettaa viruksia. On hyvä huomioida, että evästeiden käyttö on niin vakiintunut käytäntö, että osa verkkosivujen ominaisuuksista saattaa toimia puutteellisesti, jos välttämättömiä evästeitä ei ole hyväksytty selaimen asetuksissa. Evästeiden käytön voi niin halutessa kytkeä pois kokonaan käytöstä internet-selaimen asetuksista, mutta evästeiden poiskytkeminen voi kuitenkin vaikuttaa sivuston asianmukaiseen toimintaan. Voit valita evästeasetuksistamme hyväksytkö käyttöön vain välttämättömät evästeet vai myös diagnostiikka ja markkinoinnilliset evästeet. Evästeiden avulla saatamme kohdentaa mainontaamme ulkopuolisilla verkkosivustoilla esimerkiksi sen mukaan, millä kauppamme sivuilla olet vieraillut. Evästeiden avulla saamiemme yleisten tietojen avulla voimme myös analysoida sekä kehittää sivustoamme ja palveluamme. Pystyäksemme kehittämään verkkosivustoa sekä kohdentamaan mainontaamme käytämme palveluntarjoajia, jotka puolestaan myös käyttävät evästeitä. Evästeisiin kerätty tieto on kuitenkin anonyymia eikä niiden tarkoituksena ole kerätä henkilötietoja. Kaupassamme käytetään sekä istuntokohtaisia että pysyviä evästeitä. Istuntokohtaiset evästeet vanhentuvat, kun käyttäjä sulkee selaimen. Pysyvät evästeet tallentuvat pidemmäksi ajaksi. Voit aina katsoa selaimesi asetuksista mitä evästeitä laitteellesi on tallennettu ja milloin ne vanhenevat. Tilastojen keräämiseen käytämme tilastointityökalua Google Analytics, joka käyttää evästeitä ja verkkojäljitteitä.

Tietoturvaloukkauksista ilmoittaminen: Tietosuojavaltuutetulle, Rekisteröidylle